• 1401/01/10
  • - تعداد بازدید: 1177
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

دسترسی به منابع الكترونیك خارج از محیط دانشگاه

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان عزیز برای دسترسی به منابع الکترونیک، خارج از محیط دانشگاه، فایل فشرده پیوست را دانلود نمایید و پس از خارج کردن  VPN connection موجود در فایل فشرده، در حالی که به اینترنت متصل هستید با استفاده از این connection و username و password خود که برای اتصال به شبکه اینترنت دانشگاه استفاده می کنید connect شوید. این vpn connection باعث تغییر IP شبکه اینترنت شما به IP دانشگاه شده و به این صورت می توانید از منابع الکترونیکی که دانشگاه به آنها دسترسی دارد استفاده نمایید. 
فهرستی از منابع الکترونیکی که دانشگاه به آنها دسترسی دارد در صفحه اصلی وبسایت معاونت تحقیقات و فناوری قابل مشاهده می باشد. شایان ذکر است که منابع الکترونیک به طور  مرکزی و توسط وزارت بهداشت تامین می گردد و دسترسی  تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور یکسان می باشد. 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: