کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار


پایگاه اطلاعاتی Web of Science در حمایت از پژوهش و تحقیقات مرتبط با Coronavirus دسترسی به منابع اطلاعاتی مرتبط را به شکل رایگان امکان پذیر ساخته است. برای دسترسی به این منابع به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://clarivate-com.lib.wosg.ir/coronavirus-resources