کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا
  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها
  2. پایگاه اطلاعاتیپایگاه اطلاعاتی
  3. نشریات الکترونیکینشریات الکترونیکی
  4. پایگاهپایگاه
  5. منابع رایگانمنابع رایگان

دسترسی به پایگاه اطلاعاتیUpToDate در آدرس جدید

دسترسی به پایگاه اطلاعاتیUpToDate  در آدرس جدید

بدینوسیله به اطلاع می رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی uptodate برقرار گردید. علاقمندان می توانند جهت استفاده از این مجموعه به آدرس www.utdo.ir مراجعه نمایند

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید

دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به ۱۰۵ عنوان افزایش یاقت. این کتب از طریق سامانه منبع یاب و لینک زیر قابل دسترسی است. http://rsf.research.ac.ir/2019

 

 

 

 

 

Medical Images, Protocol, interactive Skills & Procedure

 

 

 

leader president behdasht tahavol farsp saamad