کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار

بدینوسیله به اطلاع می رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی uptodate برقرار گردید. علاقمندان می توانند جهت استفاده از این مجموعه به آدرس www.utdo.ir مراجعه نمایند