کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کتابخانه دیجیتال- دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه های برگزار شده ویژه دانشجویان در سال 97

کارگاه های برگزار شده ویژه دانشجویان در سال 97 کارگاه های برگزار شده ویژه دانشجویان در سال 97 تاریخ نام کارگاه برگزار کننده 1397/3/4 کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی دکتر تمدن 25/7/1397 کارگاه سرچ مقدماتی دکتر یزدان پناه 24/8/1397 کارگاه END NOTE دکتر علی داوودی 24/8/1397 کارگاه ...