کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کتابخانه دیجیتال- دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه های برگزار شده ویژه دانشجویان در سال 97
تاریخ

نام کارگاه

برگزار کننده

1397/3/4

کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی

دکتر تمدن

25/7/1397

کارگاه سرچ مقدماتی

دکتر یزدان پناه

24/8/1397کارگاه END NOTE

دکتر علی داوودی

24/8/1397

کارگاه چگونگی مقاله خوانی و انواع مطالعات

دکتر مرتضوی دکتر فرجادفر

24/8/1397

کارگاه تدریس مقدماتی پروپوزال و آشنایی با فرم پروپوزال نویسی و نحوه ی پر کردن آن

دکتر یارمحمودی

28/8/1397

کارگاه ژن تراپی

دکتر منصوری

کارگاه های برگزار شده ویژه اعضای هیات علمی  در سال 97
تاریخ

نام کارگاه

برگزار کننده

28/8/1397

اخلاق در پژوهش

دکتر مجتبی فرجام