کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کارگاه ها

کتابخانه دیجیتال- دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس مستندات
کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی 1397/03/04 دکتر تمدن Rahnama Participant
کارگاه سرچ مقدماتی 1397/07/25 دکتر یزدان پناه Rahnama Participant
کارگاهEND NOTE 1397/08/24 دکتر علی داوودی Rahnama Participant
کارگاه چگونگی مقاله خوانی و انواع مطالعات 1397/08/24 دکتر ناهید مرتضوی، دکتر اکبر فرجادفر Rahnama Participant
کارگاه تدریس مقدماتی پروپوزال و آشنایی با فرم پروپوزال نویسی و نحوه ی پر کردن آن 1397/08/24 دکتر یارمحمودی Rahnama Participant
کارگاه ژن تراپی 1398/08/28 دکتر یاسر منصوری Rahnama Participant
اخلاق در پژوهش 1397/08/28 دکترمجتبی فرجام Rahnama Participant