کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

کتابخانه دیجیتال- دانشگاه علوم پزشکی فسا

پایگاه های اطلاعاتی ( به ترتیب الفبا)

پایگاه های اطلاعاتی  ( به ترتیب الفبا) پایگاه های اطلاعاتی  ( به ترتیب الفبا) B   C  D E  F G H  J M  N  O  P  R  S T  U  W Z ...

راهنمای آموزشی

راهنمای آموزشی راهنمای آموزشی پایگاه science direct pdf docx(word) راهنمای آموزشی پایگاه proqueot pdf docx(word) راهنمای آموزشی پایگاه up to date pdf docx(word) راهنمای آموزشی پایگاه clinical key pdf docx(word) راهنمای استفاده از ...

خط مشی و اهداف

خط مشی و اهداف خط‌ مشی، اهداف و ماموریت‌های کتابخانه دیجیتال   خط‏ مشی کتابخانه دیجیتال   مجموعه‏های دیجیتال همانند مجموعه‏های سنتی، بر اساس رسالت و دامنه مشخصی شكل مي‏گيرند و همان‏هاست كه  مراحل و فعالیت‏های مجموعه‏سازی را هدایت می‏کنند. در این زمینه خط مشی‏ها  و  ...