کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

عدم دسترسی به پایگاه JCR و ESI

عدم دسترسی به پایگاه JCR و ESI دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی JCR و ESI تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد، درصورت اتصال و دسترسی به این پایگاهها ، اطلاع رسانی خواهد شد.

دسترسی به پایگاه PUBMED

دسترسی به پایگاه PUBMED دسترسی به پایگاه PUBMED با اختلال مواجه شده است در این خصوص به اطلاع می رساند برای دسترسی باید از  نسخه قبلی (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) استفاده کرد.

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به ۱۰۵ عنوان افزایش یاقت. این کتب از طریق سامانه منبع یاب و لینک زیر قابل دسترسی است. http://rsf.research.ac.ir/2019