کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار

دسترسی به پایگاه PUBMED با اختلال مواجه شده است در این خصوص به اطلاع می رساند برای دسترسی باید از  نسخه قبلی (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) استفاده کرد.